DEIX01Y

Databázové systémy I.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je pochopení relačních databázových principů a získání praktických dovedností ve využívání databázového systému ACCESS a ORACLE pro vytváření informačního zabezpečení malých a středních podnikatelských subjektů.
Po absolvování tohoto předmětu budou jeho posluchači umět:
- analyzovat a modelovat řešené problémové domény
- velmi úsporně vyvíjet běžné APV v prostředí MS ACCESS a ORACLE
- velmi rychle toto vyvinuté APV uvádět do provozu
- zvyšovat užitečnost již existujícího APV formou doprogramování chybějících záležitostí.

Kmenová literatura

1Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991

Doporučená Literatura

1Vostrovský V.: Relační databázové systémy, skripta ČZU, 2001
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
3Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982