DEIX02Y

Nové přístupy v databázových systémech

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je výklad technologií a metod spojených s praktickým používáním moderních databázových systémů a jejich profesionální užití v podnikových řešeních, internetových informačních systémech, expertních systémech a v aplikacích umělé inteligence. Do přednášek budou zahrnuty související partie aplikované matematiky. Je kladen důraz na poznatky použitelné v inženýrské praxi a na souvislosti mezi jednotlivými vykládanými metodami.


Kmenová literatura

1Merunka V., Vostrovský V.: Databázové systémy, učební text ČZU 1998
2Kroha P.: Objects and Databases, McGraw Hill 1993 ISBN 0-07-707790-3
3Embley, David, Object Database evelopment, Addison-Wesley 1997 ISBN: 0201258293
4Bertino E., Martino L: Object-Oriented Database Systems - Concepts and Architectures, Addison Wesley 1995, ISBN 0-201-62439-7
5Connorly Thomas, Begg Carolyn E, Strachan Anne D.: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison Wesley 1996, ISBN 0-201-42277-8
6Related HTML documentation from faculty intranet

Doporučená Literatura

1Merunka, Pergl, Pícka: Objektově orientované programování, ČZU Praha 2004.
2Merunka: Objekty v databázových systémech, ČZU Praha 2001
3WWW dokumentace k systému Gemstone/S