DEIX03Y

Metody zpracování dat pro GIS

KIIGarant předmětu: doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout znalosti o technologii geografických informačních systémů (GIS) a metodách zpracování a analýzy obrazové informace se zvláštním důrazem na možnosti a potřeby GIS. Digitální zpracování leteckých snímků a družicové multispektrální informace a jejich využití v GIS pro potřeby zemědělství, lesnictví a státní správy. Zpřístupnit posluchačům matematický a programový aparát, který umožňuje řešit požadavky z oblasti: územního plánování, inventarizace půdního fondu, správy území a využít možností modelování v GIS pro potřeby plánování investic, adresného marketingu, optimalizace poskytovaných služeb, atd.
Základní formou výuky jsou přednášky.

Kmenová literatura

1Klimešová D.: Geografické informační systémy, PEF, 2001
2Klimešová D.: GIS Technology Courses- 2004, PEF ČZU Praha.
3Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění, Grada, 1992
4Pratt K. W.:Digital Image Processing, J. Wiley, NY 1978
5Molenaar M.: Remote Sensing and Geographical Information Processing, WAU, 1994.
6International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, Num.9, June 2000.
7Geographical Information Science, vol. 14, Num.1,2000.
8www.esri.com, www.arcdata.cz
9(http://education.ssc.nasa.gov/ltp/Default.htm)
10Arc User, ArcNews
11Kolář J.: Geografické informační systémy, ČVUT, 1997
12Murdych Z.: Dálkový průzkum Země, Academia, 1985
13Kolář J.: Populární přednášky o fyzice, sv. 35-DPZ, SNTL, 1990.
14(http://learn.ivv.nasa.gov)

Doporučená Literatura

1Klimešová D.: Geografické informační systémy, PEF, 2001
2Klimešová D.: GIS Technology Courses- 2004, PEF ČZU Praha.
3Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění, Grada, 1992
4Pratt K. W.:Digital Image Processing, J. Wiley, NY 1978
5Murdych Z.: Dálkový průzkum Země, Academia, 1985
6(http://learn.ivv.nasa.gov), (http://education.ssc.nasa.gov/ltp/Default.htm)
7Kolář J.: Geografické informační systémy, ČVUT, 1997