DEIE16E

Výpočetní systémy II.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:posluchač magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší znalosti v oblasti architektury výpočetních systémů.

Kmenová literatura

1Hlavička: Architektura počítačů, ČVUT, 1994.
2Stallings: Computer Organization and Architecture, Prentice Hall, 1996.
3Tanenbaum A. : Structured Computer Organization, Prentice Hall, 1990.

Doporučená Literatura

1Veselý A.: Výpočetní systémy II, PEF ČZU, Praha, 2004.