DEIX06Y

Objektově orientovaný přístup ve tvorbě softwaru

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Vysvětlit základní principy objektově orientovaného přístupu v tvorbě software tak, aby posluchač rozuměl architektuře většiny současného softwaru a byl schopen je aplikovat ve většině současných prostředků pro tvorbu aplikací (například VisualWorks, VisualAge, Visual Basic, Delphi, Optima, Java a C++). Znalost základních principů a orientace v oboru má přednost před programátorskými dovednostmi.
Jako nástroj pro praktickou dokumentaci a procvičování přednášené látky je využíváno prostředí systému Visualworks/Smalltalk-80 shodným způsobem jak pod MS Windows na PC, tak i na OS Linux s důrazem na využívání uživatelského rozhraní a prostředků vizuálního programování.
Koncepce cvičení umožňuje individuální přístup při praktickém osvojování přednášené látky a při řešení semestrálních projektů. Přednášející také čerpá ze zkušeností s výukou na FEL ČVUT s ohledem na možnosti oboru Informatika na PEF ČZU.

Kmenová literatura

1Beck K.: Smalltalk Best Practice Patters, Prentice Hall 1997, ISBN 0-13-476904-X
2Hopkins Trevor, Horan Bernard: Smalltalk - An Introduction to Application Development Using Visual Works, Prentice Hall 1995, ISBN 0-13-318387-4
3Ryan T.W,: Distributed Object Technology: Concepts and Applications, Prentice Hall 1997, ISBN 0-13-348996-5
4Smalltalk Report (CDROM library from faculty intranet)
5Java Report (CDROM library from faculty intranet)
6Journal on Object-Orinented Programming (CDROM library from faculty intranet)
7HTML documents from faculty intranet

Doporučená Literatura

1Merunka V.: Objektový přístup v databázových systémech, učební text ČZU, 2002
2Kroha P.: Objects and Databases, McGraw Hill 1993 ISBN 0-07-707790-3
3Merunka V.: Database Systems Course (v anglickém jazyce), učební text ČZU, 2004