DEIX07Y

Operační systémy

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z teorie víceuživatelských operačních systémů a podrobně probrat strukturu a funkci OS UNIX.

Kmenová literatura

1Anderson G.: The UNIX C Shell Field Guide, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1986.
2Bach M.J. : The Design of the UNIX Operating System, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1986.
3Kernigham B.W. , Pike R. : Programové prostředí operačního systému UNIX, Science 1996.
4Leffler S.J., McKusick M.K., Karels M.J., Quarterman J.S.: The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating System, New York , Addison-Wesley, 1989.
5Plášil F., Staudek J.: Operační systémy, Nakladatelství technické literatury, Praha, 1992.
6Stevens W. R. : Programování sítí operačního systému UNIX, Science, Veletiny, 1994.
7Tanenbaum A. : Modern Operating Systems, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992.

Doporučená Literatura

1Veselý A. : Operační systémy II, PEF ČZU, Praha, 2000