DEIX11Y

Systémová integrace

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Prokop Toman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je rozšířit znalosti doktorandů v oblasti informačních a komunikačních technologií a informačních systémů pro rozhodování a řízení moderních ekonomických subjektů. Kurs obsahuje obecný přehled metod pro analýzu problémů, potřebných technických prostředků pro jejich řešení a architektur informačních systémů. Teorie systémové integrace je probírána z pohledu řešitele, akvizitéra a uživatele informačního systému. V kursu jsou popisovány a kriticky analyzovány jednotlivé nástroje pro systémovou integraci. Doktorandi v kursu získají znalosti o vývoji architektur informačních systémů, jejich obsluze a o jednotlivých krocích práce systémového integrátora. Součástí kursu jsou samostatné práce a porovnávací profilové studie na návrhu a zabezpečení informačních systémů.

Kmenová literatura

1Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Grada Praha, 2005
2Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 1997
3Král, J. a Demner, J.: Softwarové inženýrství, Academia, Praha, 1991
4Aaker, D.A.: Developing Business Strategies, John Wiley and Sons, 1998
5Avison, D.E. and Fitzerald, G.: Information System Development: Methodologies Techniques and Tools, McGraw Hill, 1995
6Yeh, R.T.: Current Trends in Programming Methodology. Vol. I
7Roberts, F.S.: Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility and Social Sciences. Encyclopaedia of Mathematics and ist Aplications, Addison - Wesley, London, Amsterdam, Don Mills - Ontario, Sydney, Tokyo, 1971
8ČSN ISO/IEC 12207, Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru, ČSNI Praha, 1997
9Richta, K.. a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998

Doporučená Literatura

2Voříšek, J., Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press 1997.
3Král, J., Demner, J., Softwarové inženýrství. Praha: Academia 1991.
4Richta, K.. a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998
5Avison, D.E., Fitzgerald, G., Information System Development. New York: McGraw Hill, 1995.
6ČSN ISO/IEC 12207, Informační technologie. Praha: ČSNI 1997.