DESE17Y

Statistika v informatice

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Statistika na úrovni magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit doktorandy soudobým metodologickým aparátem, využívaným v oblasti statistických analýz, modelování a statistického rozhodování. Ve výuce bude kladen důraz na seminární formy a řízenou individuální práci doktorandů (projekty).

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Delwiche, L.D., Slaughter, S.J.: The Little SAS Book, SAS Publishing, Cary, NC, 2000
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
4Neter, J., Wasserman, W., Kutner, M.H.: Applied Linear Statistical Models, Irwin, 1985
5Sachs, L.: Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1984

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
3Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha, 1990
4Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 1999
5Kába, B., Svatošová, L. Statistika, CREDIT, Praha, 2004
6Macháček, O. a kol.: Matematická statistika II, PEF VŠZ, Praha, 1990