DERE05Y

Marketingové řízení

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět marketingové řízení pro doktorské studium rozšiřuje oblast používaných postupů o nové poznatky ze sociologie, psychologie a informatiky za použití kvantitativních a
kvalitativních metod v marketingu. Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem marketingového řízení, používané metody a techniky při tvorbě marketingového mixu.
Rovněž rozšířit poznatky o základní principy mezinárodního marketingu, se zdůrazněním na specifické rysy globálního marketingu, které jsou důležité pro úspěch na globálních trzích.

Kmenová literatura

1Abernethy, A. M. & D. N. Laband (2002), The Customer Pulling Power of Different Sized Yellow Pages Advertisements, Journal of Advertising Research, 42:3, 66-72.
2Dianoux, C, Kettnerová, J. & Z. Linhart (2007), Advertising in Czech and French Magazines, Journal of Euromarketing, 16:1/2, 139-152.
3Falcy, S. (1997), Les processus d’influence publicitaire: un essai de modélisation intégrant implication vis-à-vis de la publicité, caractéristiques psychologiques et publicit
4Ferguson, L.W. (1935), The Importance of the Mechanical Features of an Advertisement Journal of Applied Psychology, 19:5, 521-526.
5Finn, A. (1988), Print Ad Recognition Readership Scores: An Information Processing Perspective, Journal of Marketing Research, 25,, May, 168-77
6Abernethy, A. M. & D. N. Laband (2004), The Impact of Trademarks and Advertisement Size on Yellow Page Call Rates, Journal of Advertising Research, 44:1,
7Han, J. K. (1992), Involvement and Advertisement Size Effects on Information Processing, Advances in Consumer Research, 19, 762-769.
8Hendon, D. W. (1973), How Mechanical Factors Affect Ad Perception, Journal of Advertising Research, 13, August, 39-45.
9Herpen van, E., Pieters, R., Fidrmucova, J & P. Roosenboom (2000), The Information Content of Magazine Advertising in Market and Transition Economies, Journal of Consumer Policy, 2
10Kirmani, A. (1990), The Effect of Perceived Advertising Costs on Brand Perceptions, Journal of Consumer Research, 17, September, 160-171.
11Koudelova, R. & J. Whitelock (2001), A Cross-ultural Analysis of Television Advertising in the U.K and the Czech Republic, International Marketing Review, 18:3, 286-300.
12Mehta, A. (2000), Advertising Attitudes and Advertising Effectiveness, Journal of Advertising Research, May-June, 67-72.
13Naccarato, J. L. & K. A. Neuendorf (1998), Content Analysis as a Predictive Methodology: Recall, Readership,and Evaluations of Business-to-Business Print Advertising, Journal of Ad
14Pieters, R. & M. Wedel (2004), Attention Capture and Transfer in Advertising: Brand, Pictorial, and Text-Size Effects, Journal of Marketing, 68, April, 36–50.

Doporučená Literatura

1Abernethy, A. M. & D. N. Laband (2002), The Customer Pulling Power of Different Sized Yellow Pages Advertisements, Journal of Advertising Research, 42:3, 66-72.
2Abernethy, A. M. & D. N. Laband (2004), The Impact of Trademarks and Advertisement Size on Yellow Page Call Rates, Journal of Advertising Research, 44:1,
3Dianoux, C, Kettnerová, J. & Z. Linhart (2007), Advertising in Czech and French Magazines, Journal of Euromarketing, 16:1/2, 139-152.
4Falcy, S. (1997), Les processus d’influence publicitaire: un essai de modélisation intégrant implication vis-à-vis de la publicité, caractéristiques psychologiques et publicit
5Ferguson, L.W. (1935), The Importance of the Mechanical Features of an Advertisement, Journal of Applied Psychology, 19:5, 521-526.
6Finn, A. (1988), Print Ad Recognition Readership Scores: An Information Processing Perspective, Journal of Marketing Research, 25,, May, 168-77
7Han, J. K. (1992), Involvement and Advertisement Size Effects on Information Processing, Advances in Consumer Research, 19, 762-769.