DERE07Y

Poradenství pro řízení

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:x

Kmenová literatura

1Kubr, M. a kol.: Poradenství pro podnikatele a manažery. CAPA, Poradenská agentura, a.s., Praha 1991 (I. a II. díl)
2Gozora, V. - Kretter, A.: Podnikateĺstvo a poradenstvo v PPoK. VŠP, Nitra 1993
3Kubr, M.: Jak si vybrat poradce. MANAGEMENT PRESS, Praha 1994
4Malý, M. a kol.: Patenty, licence, konzultantské a inženýrské služby. VŠE, Praha 1992
5Etický kodex profesionálního poradce. Norma uplatňovaná Asociací pro poradenství v podnikání. Praha 1994
6Časopis 'Poradenství' vydávaný Asociací pro poradenství v podnikání. Slezská 7, Praha 2
7Časopisy: Ekonomika zemědělství, Moderní řízení, Podniková organizace aj.
8Další dostupní literatura tuzemská i zahraniční k příslušným tématům.

Doporučená Literatura

1Kubr, M. a kol.: Poradenství pro podnikatele a manažery. CAPA, Poradenská agentura, a.s., Praha 1991 (I. a II. díl)
2Gozora, V. - Kretter, A.: Podnikateĺstvo a poradenstvo v PPoK. VŠP, Nitra 1993
3Kubr, M.: Jak si vybrat poradce. MANAGEMENT PRESS, Praha 1994
4Malý, M. a kol.: Patenty, licence, konzultantské a inženýrské služby. VŠE, Praha 1992
5Etický kodex profesionálního poradce. Norma uplatňovaná Asociací pro poradenství v podnikání. Praha 1994
6Časopis 'Poradenství' vydávaný Asociací pro poradenství v podnikání. Slezská 7, Praha 2
7Časopisy: Ekonomika zemědělství, Moderní řízení, Podniková organizace aj.
8Další dostupní literatura tuzemská i zahraniční k příslušným tématům.