DERE08Y

Provoz a hospodaření podniku

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:x

Kmenová literatura

1PHP texty přednášek III PAE
2Wohe G.: Úvod do podnikového hospodářství. G. H. Beck, Praha, 1995
3Leiber F.,: Nauka o hospodaření zemědělského podniku. ČIAE Praha, 1991
4Freiberg F.,: Cash - Flow: řízení likvidity podniku. 1993
5Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
6Fotr J.,: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha 1992.
7Valach J., a kol.: Finanční řízení podniku. Ekopress, Praha, 1997.
8Mařík M.,: Oceňování podniků. Ekopress, Praha, 1996.
9Vrba L.: Organizace pracovních procesů

Doporučená Literatura

1PHP texty přednášek III PAE
2Wohe G.: Úvod do podnikového hospodářství. G. H. Beck, Praha, 1995
3Leiber F.,: Nauka o hospodaření zemědělského podniku. ČIAE Praha, 1991
4Freiberg F.,: Cash - Flow: řízení likvidity podniku. 1993
5Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
6Fotr J.,: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha 1992.
7Valach J., a kol.: Finanční řízení podniku. Ekopress, Praha, 1997.
8Mařík M.,: Oceňování podniků. Ekopress, Praha, 1996.
9Vrba L.: Organizace pracovních procesů