DERE09Y

Plánování a prognostika

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Studium psychologické a sociologické vědecké literatury musí po vložení do organizace prognostických metod rozšířit prostor přípustných řešení a do něj vloží plán osobní akce tak, aby partneři v projektu cítili potřebu přidat plány svých akcí. Autor plánu ukáže rešeršní připravenost a způsobilost zacházet s různě pokročilými partnery tak, aby s nimi vymezený prostor přípustných řešení rozšířil, prohloubil nebo jen využil v materiálu, čase, či místě. Rozšiřování prostoru přípustných řešení by mělo být provedeno metodou analýzy dokumentů. Příprava osobních plánů v něm by měla být provedeno dotazovacími subjektivními metodami, například brainstormingem, delfskou, heuristickou metodou, či scénáři. U stupňů pokročilosti by se nemělo zapomínat na začátečníky, podnikatele a věřitele. U plánů je třeba se připravit na konflikt zdrojových, cílových a restrukturalizaci požadujících argumentů.

Kmenová literatura

1Koontz, Wheirich: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Linhart, Z.: Prognostika a plánování, ČZU Praha 2003
3Kotler, Philip: Marketing management, Grada, Praha 1999
4Výmola, J. (1985): Experimentální koaliční hry. Dům techniky ČSVTS, Praha.
5Morgan, G. (1986): Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills.
6ILE: Soubor případových studií o problematice zaměstnanosti a oblastního rozvoje, OECD, MPSV – viz http://www.pef.czu.cz/~linhart/vyukac.HTML
7Linhart, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003

Doporučená Literatura

1AARTS, H., VERPLANKENVAN, B., KNIPPENBERG, A. Predicting Behavior From Actions in the Past: Repeated Decision Making or a Matter of Habit? Journal of Applied Social Psychology Volu
2Cornforth, C. (ed.) (2001) ‘What Do Boards Do? The Governance of Public and Non-profit Organizations’, London: Routledge
3Dianoux, C., Kettnerová, J. & Linhart, Z. (2006) Advertising in Czech and French Magazines. Journal of Euromarketing, 16(1/2), pp. 139-152.
4Glöckner, A., Betch, T. (2008). Modeling option and strategy choices with connectionist networks: Towards an integrative model of automatic and deliberate decision making.
5Lankila, M.: Use of Scenario in Studying Emerging Technology – Case Grid Computing. Lappeenranta University of Technology 2004, 134 s.
6OECD: Stárnutí a politika zaměstnanosti. MPSV ČR Praha 2004
7REEP, F, VAN DEN HEUV, P. About ananlogue life in digital World: How cyber commotion impacts you business’ and private life. Inholland University, 2005. ISBN 90-77812-10-05