DERE11Y

Teorie řízení

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zaměřen na osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Cílem výuky je osvojení si systémového pojetí
objektů zájmu, podstaty a fungování organizačních systémů. Cílem je také pochopit základy řídících procesů a principy jejich uplatňování při realizaci řídících funkcích manažera. Ke
klíčovým tématickým okruhům teorie řízení patří klasické principy, postupy a metody, principy kybernetiky, komunikace, vedení lidí, styly řízení, rozhodovací mechanismy,motivace, řízení skupin, efektivnost řízení a motivační mechanismy chování podniků a jeho
projektování. Tyto základy jsou doplněny o vybrané nové jevy a perspektivní teorie včetně jejich aplikace v podmínkách globalizace s důrazem na potřeby prosazení strategického
myšlení v praxi.

Kmenová literatura

1Baťa, T. J. Švec pro celý svět. Praha: Melantrich, 1991
2Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů Praha: Management Press, 2000
3Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivanicevich, J.M. Management. Praha: Grada, 1997
4Drucker, P. F.: Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, 1994, ISBN 80-8560-367-5
5Frehr, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis, 1995
6Havlena, V., Štecha, J. Moterní teorie řízení. Praha: ČVUT, Elektronická fakulta, 2000
7Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
8Hron, J. Teorie řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
9Koontz,H., Weihrich, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
10Mach, J. a kol. Mikroekonomie. Praha: ČZU v Praze, 1996
11Palán, J.F., Kotvová, H. Management organizační změny. Praha: ČZU v Praze, 1998
12Synek, M. a kol. Ekonomika řízení podniku. Praha: VŠE, 1997
13Šuleř, O. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995
14Wisniewski, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada, 1996
15Zadražilová, D., Khelerová, V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994,

Doporučená Literatura

1Baťa, T. J. Švec pro celý svět. Praha: Melantrich, 1991
2Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů Praha: Management Press, 2000
3Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivanicevich, J.M. Management. Praha: Grada, 1997
4Drucker, P. F.: Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, 1994, ISBN 80-8560-367-5
5Frehr, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis, 1995
6Havlena, V., Štecha, J. Moterní teorie řízení. Praha: ČVUT, Elektronická fakulta, 2000
7Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996