DEEEI3Y

Ekonomika světového zemědělství

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování ekonomiky agrokomplexu v celosvětovém měřítku. Seznámení studentů s metodickými přístupy mezinárodní komparace úrovně zemědělství. Základní formu výuky tvoří přednášky, cvičení, semináře a zpracování projektu v návaznosti na téma diplomové práce. Je využito bibliografických databází
(AGRIS/FAO/CAB ap.) a vhodného software (PC Globe), tematických videozáznamů apod.


Kmenová literatura

1Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
2Svatoš M., Kuna Z. , Dvořáčková V.: Ekonomika světového zemědělství, PEF ČZU Praha 1995
3Cihelková a kol.: Světová ekonomika, ETC Publishing, Praha 1997
4Kegley Ch.W., Witthopf E.R.: The Global Agenda, McGraw-Hill, 1992
5Tomorrowś Agriculture: Incentives, Institutions, Infrastructure and Innovations, IAAE, University of Oxford, Ashgash 2001
6Worldwatch Institute Report, Washington,D.C.
7Our Common Future, WCED, Oxford University Press, 1987
8World Bank Atlas, World Bank, Washington
9FAO Trade Yearbook, Roma,UN
10FAO Production Yearbook, Roma, UN

Doporučená Literatura

1Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
2Svatoš M., Kuna Z. , Dvořáčková V.: Ekonomika světového zemědělství, PEF ČZU Praha 1995
3Cihelková a kol.: Světová ekonomika, ETC Publishing, Praha 1997
4Kegley Ch.W., Witthopf E.R.: The Global Agenda, McGraw-Hill, 1992
5Tomorrowś Agriculture: Incentives, Institutions, Infrastructure and Innovations, IAAE, University of Oxford, Ashgash 2001
6Worldwatch Institute Report, Washington,D.C.
7Our Common Future, WCED, Oxford University Press, 1987
8World Bank Atlas, World Bank, Washington
9FAO Trade Yearbook, Roma,UN
10FAO Production Yearbook, Roma, UN