DEEE11Y

Regionální ekonomika

KEGarant předmětu: Ing. Bohuslava Boučková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:x
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubit základní znalosti v oblasti prostorové a regionální ekonomiky obecně a z hlediska zemědělství a venkova konkrétně. Zvláštní pozornost je věnována prvkům regionální ekonomiky zakládajícím regionální a strukturální politiku EU.

Kmenová literatura

1Předvstupní fondy EU pro kandidátské země. Fond SAPARD: charakteristika, struktura, priority z hlediska ČR.
2Zásady regionální politiky vlády. Usnesení vlády ČR č. 235/1998
3Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Codex Bohemia, 1998
4Hrabánková, M. a kol.:Regionální politika v zemědělství.VÚZE Praha, 1994
5Hrabánková,M. a kol.:Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova. VÚZE Praha, 1996
6Rámec podpory společenství.Operační programy.MMR ČR, Praha, 1998
7Regionální politika a rozvoj v České republice.MMR ČR, Praha, 1998
8A Framework for Land Evaluation. FAO, Rome. www.fao.org
9Boháčková, I., Svatošová, L., Hrabánková, M.: Úloha zemědělství v rozvoji rurálních regionů. Agrární perspektivy XI., PEF ČZU Praha, 2002

Doporučená Literatura

1Předvstupní fondy EU pro kandidátské země. Fond SAPARD: charakteristika, struktura, priority z hlediska ČR.
2Zásady regionální politiky vlády. Usnesení vlády ČR č. 235/1998
3Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Codex Bohemia, 1998
4Hrabánková, M. a kol.:Regionální politika v zemědělství.VÚZE Praha, 1994
5Hrabánková,M. a kol.:Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova. VÚZE Praha, 1996
6Rámec podpory společenství.Operační programy.MMR ČR, Praha, 1998
7Regionální politika a rozvoj v České republice.MMR ČR, Praha, 1998
8A Framework for Land Evaluation. FAO, Rome. www.fao.org
9Boháčková, I., Svatošová, L., Hrabánková, M.: Úloha zemědělství v rozvoji rurálních regionů. Agrární perspektivy XI., PEF ČZU Praha, 2002