EUE22E

Účetnictví pro podnikatele - PaE

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřená na účetnictví podnikatelských subjektů. Cílem je osvojení problematiky vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.
3Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, světový koncept IFRS/IAS, BOVA POLYGON, Praha 2005, ISBN 80-7273-129-7

Doporučená Literatura

1Valder, A.: Účetnictví pro podnikatele v zemědělství, 1.vyd. ASPI Praha 2008, ISBN 978-80-7375-388, 314 s.
2Stárová, M., Hinke, J., Čermáková, H., Březina, J. Seidl, L.: Cvičení z účetnictví pro podnikatele, edice PEF, ČZU v Praze 2009, ISBN 978-80-213-1826-7, s.186