EUE02E

Bankovnictví

KOFGarant předmětu: Ing. Milan Ulrich

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetníctví pro podnikatele, Finance a úvěr, Daňová soustava
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a detailně analyzovat jednotlivé činnosti a služby poskytované obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta.


Kmenová literatura

1Šenkýřová, B.: Bankovnictví I. a II., GRADA 1998
2Marvanová, M.: Platební styk, Bankovní institut 1996
3Jiříček, P.: Finanční trhy, Bankovní institut 1999
4Dvořák, P.: Bankovnictví pro banky a klienty, Linde 2005
5Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Bankovnictví, ČZU-PEF v Praze 2004

Doporučená Literatura

1Šenkýřová, B.: Bankovnictví I. a II., GRADA 1998
2Revenda, Z. a kol: Peněžní ekonomie a bankovnictví, 2003
3Marvanová, M.: Platební styk, Bankovní institut 1996
4Jiříček, P.: Finanční trhy, Bankovní institut 1999
5Dvořák, P.: Bankovnictví, VŠE Praha 1998
6Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Bankovnictví, ČZU - PEF Praha 2001
7Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Cvičení z bankovnictví, ČZU - PEF Praha 2002