DEAE03Y

Kvantitativní metody a modelování

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti základů metod operačního výzkumu a systémové analýzy a objektově orientovaného programování. Předmět navazuje na povinný doktorský předmět Teorie systémů a aplikovaná systémová věda.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologií měkkých systémů a jejich aplikacemi a porovnat je s možnostmi klasických systémových metodologií. Výuka bude probíhat formou přednášek a diskusemi o konkrétních praktických aplikacích.

Kmenová literatura

1Gihg, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
2Checkland, P.: Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley, Chichester, 1981.
3Checkland, P., Scholes, J.: Soft System Metodology In Action. John Wiley, Chichester, 1990.
4Journal of Applied System Analysis (selected articles).
5Decision Support Systems, (selected articles), North-Holland.
6Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
7Dantzig, G. B.: Lineárné programovánie a jeho rozvoj, SVTL, Bratislava, 1966
8Turban, E., Meredith, J. R.: Fundamentals of management science, Irwin, Boston, 1991
9Stevenson, W. J.: Management science, Irwin, Boston, 1989
10Anderson, D. R. at all: Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, West Publ., New York, 1994

Doporučená Literatura

1Gigh, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
2Checkland, P., Scholes, J.: Soft System Metodology In Action. John Wiley, Chichester, 1990.
3Dantzig, G. B.: Lineárné programovánie a jeho rozvoj, SVTL, Bratislava, 1966
4Turban, E., Meredith, J. R.: Fundamentals of management science, Irwin, Boston, 1991
5Brožová, H., Houška, M.: Základní metody operační analýzy, ČZU Praha, 2003
6http://ORMS@pef.czu.cz