EAT01E

Ekonomicko matematické metody TF - OPT

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, lineární algebra, logické a ekonomické uvažování.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikovanými matematickými metodami v ekonomii, základními metodami operačního výzkumu, jejich matematickými základy a možnostmi praktické aplikace. Výuka je vedena prostřednictvím přednášek a cvičení.

Kmenová literatura

1Chase, B.R. Aquilano, N.J.: Production and Operations Management. McGraw-Hill, 1995.
2Nelson, B.L.: Stochastic Modeling. McGraw-Hill 1995.
3Bonini, Ch.P.: Quantitative Analysis for Management. Irwin 1997.
4Dantzig, G. B.: Lineárné programovánie a jeho rozvoj, SVTL, Bratislava, 1966

Doporučená Literatura

1Brožová, H., Houška, M.: Základní metody operační analýzy, ČZU Praha, 2003
2Získal J., Brožová H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
3Získal J., Kosková I.: Cvičení z metod operační analýzy, ČZU Praha, 1995
4Získal J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
5http://ORMS@pef.czu.cz