EAE86E

Teorie a podpora rozhodování - VSRR Hradec

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Orientace v základních postupech managementu a ekonomicko matematických metod.
Popis, cíl a formy výuky:Rozbor struktury a základních postupů rozhodovacích procesů včetně jejich kvantifikace a matematických modelů pro jejich řešení.

Kmenová literatura

1Fiala, P.: Skupinové Rozhodování.. VŠE, Praha 1997.
2Fotr,J.-Dědina,J.,Hrůzová,H.: Manažérské rozhodování. Ekopress Praha 2000
3Fotr,J., Píšek: Exaktní metody ekonomického rozhodování. Academia, Praha 1986
4Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002.

Doporučená Literatura

1Fotr,J., Dědina,J. Hrůzová,H.: Manažérské rozhodování. Ekopress Praha 2000
2Šubrt, T., Langrová, P.: Systémová podpora projektů. ČZU Praha 2003
3Brožová, H., Houška, M.: Základní metody operační analýzy, ČZU Praha 2003