ESE19E

Teorie pravděpodobnosti

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy diferenciálního a integrálního počtu
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti, zvládnutí základních výpočetních technik.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
3Hebák, P., Kahounová, J.: Počet pravděpodobnosti v příkladech, SNTL, Praha, 1978
4Mc Clave, J., Benson, G.: Statistics for Business and Economics, Dellen Publishing Company, San Francisco, 1988

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 2007
3Kába, B., Svatošová, L. Statistika, CREDIT, Praha, 2004
4Svatošová, L., Kába, B.: Cvičení z teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 2006