EAE24E

Systémy pro podporu rozhodování (EM)

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Povinné předměty KOSA
Popis, cíl a formy výuky:Metodika a projektování systémů pro podporu rozhodování, analýza procesu rozhodování (SPR), kognitivní přístupy. Speciální modely a postupy. Přednášky, seminář, vlastní projekt.
Cílem předmětu je využití a syntéza předchozích znalostí kvantitativních metod i jiných oborů, metodika a projektování systémů pro podporu rozhodování, analýza procesu rozhodování. Důraz je kladen na pochopení základních konceptů a postupů nutných pro moderní přístup k řízení a rozhodování v soukromých i státních institucích. Motivační význam předmětu spočívá zejména v následujících aspektech:
· Ekonomické vzdělání není kompletní bez pochopení moderních exaktních přístupů k rozhodování
· Je třeba osvojit si systémové chápání procesů v organizaci
· Koncepce a postupy systémů pro podporu rozhodování se často používají a manažeři na různých pozicích mohou profitovat z jejich znalosti.
Na teoretické přednášky navazují cvičení s převahou samostatné práce. Ve cvičeních mají studenti k dispozici počítače a příslušné softwarové nástroje a to jim umožňuje řešení složitějších praktických příkladů. Zkouška se skládá z písemné části, kde je třeba prokázat schopnost praktické aplikace teoretických poznatků. Ústní zkouška navazuje na písemné řešení, student má možnost zdůvodnit a rozvést svůj přístup k řešení.

Kmenová literatura

3Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.
4Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.
5Hwang, Ch., Young, L.: Fuzzy Mathematical Programming. Springer, 1999.
7Turban, E., Meredith, J.R.: Fundamentals of Management Science. IRWIN 1991. ISBN 0-256-08373-8.
8Taha, H.A.: Operation Research: An Introduction. MacMillan, 1987.
9Law, A.M., Kelton, D.W.: Simulation Modeling and Analysis. MacGraw 1991.

Doporučená Literatura

1Turban Efraim.: Decision Support Systems. Wiley, 4th ed., N.Y., 1998.
2Schaik F.D.J.: Effectiveness of Decision Support Systems. Delft University Press, 1988, kapitoly 1, 3, 5.
3Bonini, Ch.P., Hausman, W.H.: Quantitative Analysis for Management. MacGraw, 1997. ISBN 0-256-14021-9.