EAE73E

Základy kvantitativních metod

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Standard course in Quantitative methods taght at Bc level
Popis, cíl a formy výuky:Overview of basic quantitative methods used in Economics and Management and quantitative approach to decision making support. Application in farms, coops, government and administration. Software for standard use. Knowledge based models. Students elaborate projects in teams.

Kmenová literatura

1Turban, E., Meredith, J.R.: Fundamentals of Management Science. IRWIN 1991. ISBN 0-256-08373-8.
2Turban, E., Aronson, J.E.: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 1990. ISBN 0-13-032723-9.
3Marakas, G.M.: Decision Support Systems in the 21st Century. Prentice Hall 2001. ISBN 0-13-092206-4.
4Jeter, M.W.: Mathematickal Programming - An Introduction to Optimization. Dekker, 1986.
5Taha, H.A.: Operation Research: An Introduction. MacMillan, 1987.
6Wagner, H.M.: Principles of Operation Research with Applications to Managerial Decisions, vol. I - III, Engelwood Cliffs, 1975.
7Walrand, J.: An Introduction to Queuing Networks. Engelwood Cliffs, 1983.
8Watson, H.J., Blackstone, Jr.: Computer Simulation. Wiley, 1989.
9Hwang, Ch., Young, L.: Fuzzy Mathematical Programming. Springer, 1999.
10Chase, R.B., Aquilans, N.J.: Production and Operational Management. Irwin 1995. ISBN 0-256-16546-7.
11Bonini, Ch.P., Hausman, W.H.: Quantitative Analysis for Management. MacGraw, 1997. ISBN 0-256-14021-9.
12Nelson, B.L.: Stochastic Modeling. GrawHill 1995. ISBN 0-07-046313-5.
13Law, A.M., Kelton, D.W.: Simulation Modeling and Analysis. MacGraw 1991.

Doporučená Literatura

1Havlíček, J., Získal, J.: Ekonomicko matematické metody I,II. Studijní texty pro distatnční stydium. PEF ČZU v Praze, 2001. ISBN 80-213-0462-6.
2Získal, J., Kosková, I.: Cvičení z metod operační analýzy I. PEF ČZU v Praze, 2002.
3Jablonský J., Fiala, P., Maňas, M.: Vícekritrtiální optimalizace. SPN Praha, 1986.
4Vaněčková, E.: Rozhodovací modely. JU Č. Budějovice, 1998.
5Havlíček, J.: Stochastické modely. PEF ČZU v Praze, 1998. ISBN 80-213-0410-3.