EUE10Z

Jakost a zpeněžování zemědělských komodit

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Speciální fytotechnika, Chov zvířat II.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá obecnými zásadami a způsoby hodnocení zemědělských komodit v souvislosti s jejich následným zpeněžováním. Na předmět navazuje "Potravinářské zbožíznalství" pro PaE.
Cílem je poskytnout znalosti ze zbožíznalství zemědělských komodit spolu se způsoby jejich zpeněžování v závislosti na jakosti. Dále poskytuje nejdůležitější znalosti aplikace souvisejících právních předpisů a norem k dosažení optimálního zpeněžení prodávaných komodit při různých způsobech nákupu, prodeje a obchodování, včetně požadavků EU a zahraničního obchodu.

Kmenová literatura

1Červenka J.: Zemědělské zbožíznalství. PEF. ČZU v Praze 1988
2Kolektiv: Jakost z pohledu zbožíznalství. ÚZPI Praha 2000
3Situační a výhledové zprávy MZe

Doporučená Literatura

1Červenka, J.: Jakost a zpeněžování zemědělských komodit, ČZU PEF, Praha 2000
2Červenka, J.: Hodnocení jakosti zemědělských produktů, ČZU PEF Praha 2001