EAE04E

Ekonomicko matematické metody I.

KSIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika
Popis, cíl a formy výuky:Teoretický základ ekonomicko matematických metod, užívaných při analýze a optimálním řízení systémů v APK. Ukázky jednoduchých aplikací. Příprava pro další kursy z oblasti OR/MS (Operation Research/Management Science).

Kmenová literatura


Doporučená Literatura