ERE36E

Základy řízení - SYI

KRGarant předmětu: Ing. Josef Kříž, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Základy ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je orientace v pojmech managementu, osvojení základních poznatků v managementu a základních vazeb na ekonomiku a hospodaření podniku. Ve výuce je použit zkrácený koncept manažerské ekonomie.

Kmenová literatura

1Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
2Hisrisch R.D., Peters M.P.: Založení a řízení nového podniku, Victoria Publishing, Praha
3Horalíková M.: Personální řízení, PEF ČZU, Praha 1995
4Hron J., Tichá I., Dohnal.: Strategické řízení. ČZÚ, Praha 1995
5Khelerová V.:Komunikační dovednosti manažera. Grada Publishing,s.r.o Praha 1995
6Koontz H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
7Mařík M.:Oceňování podniků Ekopress, Praha 1996
8Synek M. a Kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1992
9Synek M., a kol: Ekonomika a řízení podniku. Učební texty VŠE Praha, 1997
10Truneček J.: Management podniku, Skripta VŠE, Praha 1995
11Zadražil P. a kol. : Provoz a hospodaření podniku se základy podnikání. ČZU Praha, 2006
12Obchodní zákoník, Živnostenský zákon

Doporučená Literatura

1Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
2Rothbard M.: Zásady ekonomie: od lidského jednání k harmonii trhů. Liberální institut, Praha, 2005
3Horalíková M.: Personální řízení, PEF ČZU, Praha 1995
4Khelerová V.:Komunikační dovednosti manažera. Grada Publishing,s.r.o Praha 1995
5Koontz H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993