EAE81Z

Plánování a řízení projektů - DS

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základní znalosti z matematiky, základní orientace v managementu
Popis, cíl a formy výuky:Základní orientace v problematice plánování a řízení projektů teoretické aspekty, konstrukce, analýza o možnosti optimalizace v projektech s využitím programu MS Project.

Kmenová literatura

1Kerzer H. : Project Management: A system Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, New York 2000.
2Rosenau M.D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha 2000.
3Svozilová, A.: Projektový management. 1. vydání. Grada Publishing, Praha 2006.
4Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, Praha 2009.

Doporučená Literatura

1Šubrt, T., Langrová, P.: Projektové řízení I, ČZU Praha, 2004
2Langrová, P., Šubrt, T.: Projektové řízení II, ČZU Praha, 2010
3Šubrt, T, Bartoška, J.: Projektové řízení III, ČZU Praha, 2008
4http://moodle.czu.cz
5http://ipma.cz