DEUE11Y

Evropské standardy pro oceňování majetku

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:*
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřena na používanou teorii a praxi při oceňování majetku v zemích Evropské unie. Cílem je podat ucelený přehled o způsobech oceňování majetku v EU pro všechny druhy převodů i pro účetní evidenci.

Kmenová literatura

1Isaac, D., Steley, T.: Property Valuation Techniques, Maemillan, London, 1994
2Adair, A.: European Valuation Practice, E&FN Spon, London 1996

Doporučená Literatura

1Isaac, D., Steley, T.: Property Valuation Techniques, Maemillan, London, 1994
2Adair, A.: European Valuation Practice, E&FN Spon, London 1996