ERE33E

Základy řízení - VSRR Bc.

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II., Základy psychologie a sociologie,
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, doplněné případovými studiemi, vzorovými příklady a samostatným zpracováním semestrální práce.

Kmenová literatura

1Hammer,M., Champy,J. Reeingineering – radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993
2Hron,J. Teorie řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
3Koontz,H., Weihrich,H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
4Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995
5Lewis,D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1993
6Peter F. Drucker. Řízení v době velkých změn. Praha: Management Press, 1998
7Palán, J.F., Kotvová, H. Management organizační změny. Praha: ČZU v Praze, 1998
8Synek,M. Ekonomika řízení podniku. Praha: VŠE, 1996,
9Pražská,L. a kol. Řízení obchodních firem. Praha: VŠE, 1993
10Šuleř,O. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995
11Wisniewski,M. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada, 1996
12Zadražilová,D., Khelerová,V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994
13Veber, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2000

Doporučená Literatura

1Hammer,M., Champy,J. Reeingineering – radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993
2Hron,J. Teorie řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
3Koontz,H., Weihrich,H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
4Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995
5Veber, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2000
6Peter F. Drucker. Řízení v době velkých změn. Praha: Management Press, 1998
7Palán, J.F., Kotvová, H. Management organizační změny. Praha: ČZU v Praze, 1998