EEE19E

Kalkulace nákladů a cen

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie účetnictví, Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti z oblasti kalkulací nákladů a cen z hlediska teoretického i praktického. Předpokládají se základní znalosti o nákladech, výkonech a zisku podniku a o jejich evidenci v podniku. Základní formou výuky budou přednášky a praktická cvičení, částečně s využitím výpočetní techniky.

Kmenová literatura

1Šoljaková L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení, Management Press Praha, 2003, ISBN 80-7261-087-2
2Hanna N., Dodge H.R.: Pricing - Zásady a postupy tvorby cen, Management Press Praha, 1997, ISBN ISBN 80-85943-34-4
3Rayburn L.G.: Cost accounting, IRWIN 1993
4Král B.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha, 1997, ISBN 80-7175-060-3
5Macík K.: Jak kalkulovat podnikové náklady, Montanex 1994
6wwww.vuze.cz - Výsledky šetření FADN, Nákladovost v zemědělských podnicích
7www.vuzt.cz - Ekonomika rostlinné výroby

Doporučená Literatura

1Peterová J., Žídková D.: Kalkulace nákladů a cen, CREDIT PEF ČZU Praha, 2002, ISBN 80-2130931-8
2Král B.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha, 1997, ISBN 80-7275-060-3
3Fibírová J., Šoljaková L.: Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku, ASPI a.s., 2005, ISBN 80-7375-084-X