ELX48Z

Odborný překlad - španělština C 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:španělština B 2
Popis, cíl a formy výuky:Vzhledem k tomu, že je překlad zaměřen na odborné španělské a české texty, je z hlediska jazykového cílem zvládnout zvláštnosti odborného jazyka v oblasti lexikální, syntaktické, a to kontrastivní metodou. V psaných odborných textech se přihlíží i k funkci a roli anglicismů jak ve španělštině, tak češtině. Absolvent rozšiřuje a prohlubuje své jazykové i odborné znalosti v těsné návaznosti na předcházející odborné profilující předměty. Cvičení jsou vedena výlučně interaktivní formou zdůrazňující porovnávací přístup ke studovaným jazykům v konkrétním užití.

Kmenová literatura

1Código de Comercio, 1992: Editorial Civitas, S.A., Madrid
2Hlavičková, V. a kol., 1995: Lecturas económicas espaňolas, Praha, VŠE
3Rodriguez Barrio, J.G., Rivera, L.M., Buitrago, I.M., 1997: Gestión Comercial, Valencia, UPV
4Aktuální španělské ekonomické časopisy
5Dubský J. a kol., 1978: Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
6Dubský J. a kol., 1993: Velký česko-španělský slovník, Praha, Leda

Doporučená Literatura

1Código de Comercio, 1992: Editorial Civitas, S.A., Madrid
2Hlavičková, V. a kol., 1995: Lecturas económicas espaňolas, Praha, VŠE
3Rodriguez Barrio, J.G., Rivera, L.M., Buitrago, I.M., 1997: Gestión Comercial, Valencia, UPV
4Aktuální španělské ekonomické časopisy
5Dubský J. a kol., 1978: Velký španělsko-český slovník, Praha, Academia
6Dubský J. a kol., 1993: Velký česko-španělský, Praha, Leda