EPE13Z

Úvod do srovnávací psychologie

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:znalosti obecné psychologie na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá psychologickými aspekty ve vývoji druhu, jednotlivce, komunikací živočichů, sociálním a rozmnožovacím chováním a péčí o potomstvo
Cílem předmětu je seznámení se základy zoopsychologie a jejich propojení s poznatky v oblasti psychologie člověka. Základní pojmy, zákonitosti a teorie srovnávací psychologie, prezentace výsledků základního i aplikovaného výzkumu. Část výuky probíhá blokově ve formě exkurzí, popř. terénních šetření. Nezbytnou součástí výuky jsou demonstrace pomocí videotechniky.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Anděrová,R.: Úvod do etologie, Praha: ČZU , 1996
2Franck,D.: Etologie, Praha: Karolinum, 1996
3Fraňková,S. Klein,Z.: Etologie člověka, Praha: HZ Systém, , 1997
4Veselovský,Z.: Člověk a zvíře. Praha: Academia, 2000
5Webster, J.: Welfare. Praha: Nadace na ochranu zvířat , 1999