EAE72E

Ekonomicko matematické metody II.

KSIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomicko matematické metody I.
Popis, cíl a formy výuky:Využití matematických modelů, modelových systémů a výpočetní techniky v rozhodování v oblastech ekonomiky, výroby, financí, managementu a marketingu. Základy systémové analýzy a modelování.

Kmenová literatura

1GROSS, I: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Praha: Grada, 2003
2HAVLÍČEK, J.: Stochastické modely, Praha: SPN, 1979
3LAMBERT, D.M., STOCK, J. R., ELLRAM, L.M.: Logistika, Praha: Computer Press, 2000
4LEE, A.M.: Applied Quening Theory. London-Melbourne-Toronto: Mac Millan, 1990
5CHASE R.B., AQUILANO N.J.: Production and Operations Management, USA: Mc Graf-Hill Companies, 1995

Doporučená Literatura

1ZÍSKAL J., BROŽOVÁ H.: Ekonomicko matematické metody II, Praha: ČZU, 1998
2PITEL, J. a kol.: Ekonomicko matematické metódy, Bratislava: Príroda, 1988
3FIALA, P., JABLONSKÝ, J., MAŇAS, M.: Vícekriteriální rozhodování, Praha: VŠE, 1997
4KOŘENÁŘ, V.: Stochastické procesy, Praha: VŠE 1998
5CHASE R.B., AQUILANO N.J.: Production and Operations Management, USA: Mc Graf-Hill Companies, 1995