ETE32E

Internetové technologie - client side

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Znalost HTML a projektování IS
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s technologiemi, které se používají při tvorbě web sites na straně klienta, a to především s DHTML.

Přednášky a řízená cvičení jsou doplněna zadáním komlexních skupinových projektů.

Kmenová literatura

1Flanagan D.: JavaScript. Computer Press 2002
2Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000.
3Goodman, D.: Dynamic HTML The Definitive Guide. O\` Reilly 2002. ISBN 0-596-00316-1.
4Harold, E.R., Means, W.S.: XML in a Nutshell. O\` Reilly 2004. ISBN 0-596-00764-7.
5Bates, C.: XML in Theory and Practice. John Wiley&Sons 2003. ISBN 0-470-84344-6.
6Powell, T.A.: Web Design. The Complete Reference. Osborne/McGraw-Hill 2000. ISBN 0-07-212297-8.
7Daconta, M.C.,Obrst,L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Publishing, Inc. 2003; ISBN 0-471-43257-1.
8Zeldman, J.: Designing with Web Standards. New Riders Publishing Publication 2003. ISBN 0-7357-1201-8
9Meyer, E.: Cascading Style Sheets - The Definitive Guide. O Reilly 2004. ISBN:0-596-00525-3
10Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2005. ISBN 0-596-00987-9

Doporučená Literatura

1Havlíček Z. a kol.: Internetové technologie, PEF ČZU. Praha 2004. ISBN 80-213-1109-6
2Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-4079
3Schurman, E.M., Pardi, W.J.: Dynamické HTML v akci. Computer Press 2000. ISBN 80-7226-401-X
4Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1
5Flanagan D.: JavaScript: Kompletní průvodce. Computer Press 2002, ISBN 80-7226-626-8
6Písek S.: JavaScript - efektivní nástroj oživení www stránek. Grada 2001
7Chapman, S. J.: Začínáme programovat v jazyce Java. Computer Press 2001. ISBN 80-7226-472-9