ENE09Z

Teorie spotřebitelské poptávky

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem seminářů je prohloubení poznatků z moderní ekonomické teorie se zaměřením na spotřebitelskou poptávku s aplikací na poptávku obyvatelstva po potravinách. Seminář je určen pro zájemce z řad posluchačů III. a vyšších ročníků s možností využití poznatků při zpracování diplomové práce.
Kurz bude organizován seminární formou, půjde o kombinaci úvodní přednášky učitele, studia moderní západní ekonomické literatury a statistických pramenů a diskuse k vybraným problémům.

Kmenová literatura

1Murárik, R.: Analýza spotřeby domácností a vlády ČR v letech 1989-1995, Finance a úvěr č. 2,3 1997
2Zprávy o stavu českého zemědělství 1999-2003
3Statistické přehledy
4Mach, J. a kol.: Makroekonomie I., KET PEF ČZU, Praha
5P. Samuelson, D. Nordhaus: Ekonomie, Victoria Publishing, Praha 1995
6Stephen E.G. Lea, Roger M. Tarpy, Paul Webley: Psychologie ekonomického chování, Grada 1994

Doporučená Literatura

1Murárik, R.: Analýza spotřeby domácností a vlády ČR v letech 1989-1995, Finance a úvěr č. 2,3 1997
2Zprávy o stavu českého zemědělství 1999-2003
3Statistické přehledy
4Mach, J. a kol.: Makroekonomie I., KET PEF ČZU, Praha
5P. Samuelson, D. Nordhaus: Ekonomie, Victoria Publishing, Praha 1995
6Stephen E.G. Lea, Roger M. Tarpy, Paul Webley: Psychologie ekonomického chování, Grada 1994