EUE11E

Komoditní studie

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 18
Hodin cvičení/semestr: 9
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům přehled o problematice komodit, pro možnosti využití v oblasti plánování a zobchodování produktů prvovýroby, v obchodní sféře a ve státní správě. Dále pak aktuální informace o situaci na trhu se zemědělskými komoditami a s možností jejich využití při koncipování podnikatelských záměrů

Kmenová literatura

1Mze ČR: Situační a výhledové zprávy za jednotlivé komodity.

Doporučená Literatura

1Mze ČR: Situační a výhledové zprávy za jednotlivé komodity.
2Aktuální informace MZe ČR.
3Publikované informační zdroje MZe ČR.
4Publikované informační zdroje SZIF ČR
5Zveřejněné informace profesních sdružení (např. svazy, unie, sdružení atd.)