EAE27E

Systémová analýza výrobkových vertikál

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšířit znalosti metod a postupů pro rozhodování, zvláště z hlediska systémových pohledů na různé typy problémů.

Kmenová literatura

1Švasta, J., Získal, J., Vrána, L.: Systémová analýza a modelování, skripta VŠZ Praha, 1983
2Získal, J.: Systémová analýza a modelování V. a VI., VŠZ Praha, 1989
3Získal, J., Brožová, H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998
4Pitel, J. a kol.: Ekonomicko matematické metody, Príroda, Bratislava, 1988
5Získal, J.: Metody optimálního rozhodování, ČZU Praha, 1995
6Turban Efraim: Decision Support Systems, Wiley, 4 th ed., N.Y., 1998
7Decision Support systems, The International Journal, North-Holland, ISBN 0137-9236. Selected volumes.

Doporučená Literatura

1Švasta, J., Získal, J., Vrána, L.: Systémová analýza a modelování, skripta VŠZ Praha, 1983
2Získal, J.: Systémová analýza a modelování V. a VI., VŠZ Praha, 1989
3Získal, J., Brožová, H.: Ekonomicko matematické metody II, ČZU Praha, 1998