EUE08E

Zemědělské zbožíznalství

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá obecnými zásadami, zbožíznalstvím a způsoby hodnocení finálních zemědělských produktů v souvislosti s jejich následným zpeněžováním a to podle metodik platných v ČR a EU. Na předmět navazuje "Potravinářské zbožíznalství".
Cílem je seznámit posluchače se základy zbožíznalství nejdůležitějších zemědělských komodit a způsoby jejich zpeněžování zejména v závislosti na plnění požadovaných kriterií, jejich vlastnostech a jakosti. Dále poskytuje nejdůležitější znalosti k pochopení současné aplikace platných předpisů pro podnikatele vyrábějící zemědělské produkty včetně jejich případnému uvádění do oběhu. Součástí výuky ve cvičení je zpracování skupinového projektu.

Kmenová literatura

1Červenka, J.: Hodnocení jakosti zemědělských produktů. Praha PEF 2002
2Kolektiv: Jakost z pohledu zbožíznalství. ÚZPI Praha 2000
3Situační a výhledové zprávy MZe ČR
4Vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty
5Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v novelizovaném znění
6Zákon č. 258/2002 Sb. o ochraně veřejného zdraví
7www.bezpečnost potravin.cz

Doporučená Literatura

1Červenka, J., Kovářová, K.:Zemědělské zbožíznalství. PEF, Praha 2006