EAE81E

Systémová analýza výrobkových vertikál - VSRR Most

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Dosažený stupeň BC, absolvování přijímacího řízení do magisterského stupně
Popis, cíl a formy výuky:Základním cílem předmětu je dosažení vyrovnávacího stupně poznatkové báze pro absolventy různých předchozích Bc. oborů, pro potřeby Mgr. studia v oblasti kvantitativních metod, výběr diplomových prací, atd.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura