ERT05E

Marketing - TF

KRGarant předmětu: Ing. Lucie Vokáčová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Základy ekonomie.
Popis, cíl a formy výuky:Hlavním cílem předmětu je pomoci studentům rozvíjet marketingový pohled na trh a tržní subjekty, jako jsou např. spotřebitelé, kupující, konkurenti, dodavatelé atd., seznámit je se základními koncepcemi či metodickými přístupy ke zkoumání vnějšího a vnitřního marketingového prostředí podniků. Výuka je založena na přednáškách a cvičeních. Během semestru studenti zpracovávají samostatné týmové práce na vybraná témata a ty pak prezentují v hodině svým kolegům.

Kmenová literatura

1McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995.
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S. Strategické řízení značky. Praha: Ekopress, 2000.
3Kotler, P. Marketing management. Praha: Grada, 1999.
4Lyková, J. Marketingový audit a kontrola. Praha: Grada, 2000.
5Komárková, R., Rymeš, M,. Vysekalová, J. Psychologie trhu. Praha: Grada, 1998.
6Vysekalová, J., Komárková, R. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2001.
7Horáková, I.,Stejskalová, D., Škapová, H. Strategie firemní komunikace. Praha: Management press, 2000.
8Horáková, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992.
9Pavlica, K., a kol. Sociální výzkum podnik a management průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000.
10Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: ČZU v Praze, 2000.
11Odborná periodika věnovaná problematice marketingu, např. Strategie, Marketing a media, Marketing magazine atd.
12WWW stránky věnované marketingové problematice

Doporučená Literatura

1McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995.
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S. Strategické řízení značky. Praha: Ekopress, 2000.
3Kotler, P. Marketing management. Praha: Grada, 1999.
4Lyková, J. Marketingový audit a kontrola. Praha: Grada, 2000.
5Komárková, R., Rymeš, M,. Vysekalová, J. Psychologie trhu. Praha: Grada, 1998.
6Vysekalová, J., Komárková, R. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2001.
7Horáková, I.,Stejskalová, D., Škapová, H. Strategie firemní komunikace. Praha: Management press, 2000.
8Horáková, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992.
9Pavlica, K., a kol. Sociální výzkum podnik a management průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000.
10Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: ČZU v Praze, 2000.
11Odborná periodika věnovaná problematice marketingu, např. Strategie, Marketing a media, Marketing magazine atd.
12WWW stránky věnované marketingové problematice