ETE11Z

Informatika pro manažery II.

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Informatika pro manažery I.
Popis, cíl a formy výuky:Dále prohloubit dovednosti studentů při práci s osobními počítači. Seznámit je s praktickou tvorbou databázových aplikací a s www technologiemi, které se využívají v informačních systémech. Základní formou výuky jsou přednášky, řízená cvičení v počítačové laboratoři a týmová práce při řešení zadaného projektu.


Kmenová literatura

1Dohnal, J. - Pour, J: Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích.Ekopress, s.r.o. 1997 ISBN 80-86119-02-5
2Greee, T.:Intranety principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 304 s. - ISBN 80-7226-135-5.
3Kosek, J.: PHP tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada 2000. ISBN 80-7169-373-1
4Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9

Doporučená Literatura

1Dohnal, J. - Pour, J: Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích.Ekopress, s.r.o. 1997 ISBN 80-86119-02-5
2Greee, T.:Intranety principy a praxe. Brno, Computer Press 1999. 304 s. - ISBN 80-7226-135-5.
3Kosek, J.: PHP tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada 2000. ISBN 80-7169-373-1
4Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9