ETE10Z

Informatika pro manažery I.

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ukončené Bc. studium
Popis, cíl a formy výuky:Rozvinout znalosti studentů o nových informačních technologiích a připravit studenta - budoucího manažera - k jejich efektivnímu využívání především z hlediska vlastních manažerských potřeb. Základní formou výuky jsou přednášky, řízená cvičení v počítačové laboratoři a samostatná práce s osobním počítačem.

Kmenová literatura

1Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9
2Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2002. ISBN 0-596-00196-7
3Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno, Computer Press 2001. ISBN 80-7226-163-0.
4Papík,R. kol.: Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace.Praha, Ekopress 1998. 220s. - ISBN 8086119-03-3
5Kosiur, D. a kol.:Elektronická komerce .Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9

Doporučená Literatura

1Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9
2Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2002. ISBN 0-596-00196-7
3Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web sítě. Brno, Computer Press 2001. ISBN 80-7226-163-0.
4Papík,R. kol.: Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace.Praha, Ekopress 1998. 220s. - ISBN 8086119-03-3
5Kosiur, D. a kol.:Elektronická komerce .Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9