ETE33E

Internetové technologie - server side

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost relačních DBS, www technologie na straně klienta (DHTML)
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s možnostmi ve vytváření a správě dynamických web sites. Předmět je orientován na www technologie na straně serveru.
Základní formy výuky jsou: přednášky, cvičení v počítačových laboratořích a týmová práce při řešení zadaných projektů.

Kmenová literatura

1Nghiem, A.: IT Web Services. Pretice Hall 2003. ISBN 0-13-009719-5.
2Cloux, P., Doussot,D., Ceron A.: Technologies et architectures Internet. Dunod 2002. ISBN 2-10-006578-5.
3Bates, C.: XML in Theory and Practice. John Wiley&Sons 2003. ISBN 0-470-84344-6.
4Zeldman, J.: Designing with Web Standards. New Riders Publishing Publication 2003. ISBN 0-7357-1201-8.
5Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2005. ISBN 0-596-00987-9
6Carbone, J.:IT Architecture Toolkit. Prentice Hall PTR. ISBN 0131473794
7Lacko, L.: Web a databáze. Computer Press 2001. ISBN 80-7226-555-5

Doporučená Literatura

1Hlavenka, J.a kol.:Vytváříme www stránky a spravujeme moderní web site. Brno. Computer Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
2Kosek,J.: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada 1999. ISBN 80-7169-373-1
3Castagneto, J. and all.: Profesional PHP Programing. WROX 2000. ISBN 1-861002-96-3
4Informace na Internetu dle aktuálního významu ( např. manuály k PHP a MySQL).