EUE14E

Obchodní nauka

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické disciplíny.
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout základní poznatky o podmínkách obchodní činnosti, o formách a struktuře obchodu, o charakteru a činnosti subjektů obchodu a jejich vztazích.

Kmenová literatura

1Lyková, J., Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, Grada, 2002
2Nový I.,Petzold, J., (NE)spokojený zákazník - náš cíl?!, Grada, 2006
3Hammondl, R., Chytře vedená prodejna, Grada, 2005
4Vosoba, P., Dokonalé služby, GRADA, 2004
5Caron, N., Prodej problémovým zákazníkům, GRADA, 2004
6Herzmann, P., Řízení dodavatelského řetězce, GRADA, 2004
7Greff, G., 13 účinných strategií pro obchodní vyjednávání, Grada, 2006
8Vysekalová, J., Psychologie spotřebitele, GRADA, 2004
9Burstiner, I., Základy maloobchodního podnikání, Victoria Publishing, 1994
10Bureš, I., 10 zlatých pravidel prodeje, Management Press, Praha, 1994

Doporučená Literatura

1Hes,A., Regnerová,M., Šálková,D., Obchodní nauka, ČZU v Praze, 2007
2Obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně spotřebitele
3Pražská,L. Jindra,J., a kol., Obchodní podnikání, 2. přeprac. vyd., Management Press, 2002
4Kotler, P., Trias de B.,F., Inovativní marketing, GRADA Publishing, 2004
5Hes,A., a kol., Chování spotřebitele při nákupu potravin, ALFA nakladatelství, Praha, 2010
6Foret, M., Stávková, J., Marketingový výzkum, GRADA Publishing, 2004
7Morrison, Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Victoria Publishing, Praha, 1995