ETE02E

Bezpečnost informačních systémů

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět bude zaměřen k následujícím okruhům: kódování, problematika ochrany výpočetní techniky a dat z hlediska správců systému a z hlediska programového vybavení. Problematika vztahu práva a výpočetní techniky. Bezpečnostní opatření v informačních systémech. Na seminářích si posluchači aktivně prohloubí znalosti a získají dovednosti ve vybraných tématech předmětu.
Cvičení probíhají v laboratoři výpočetní techniky.

Kmenová literatura

1Adámek, J. Foundations of Coding. New York: John Wiley & Sons, 1991, 336 s., ISBN 0471621870-0
2Matt, Bishop. Computer Security: Art and Science. New York: Addison-Wesley, 2003, ISBN 0-201-44099-7
3Stallings, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. New York: Prentice Hall, 2003, ISBN: 0-13-091429-0
4Hutt, A..E. Bosworth, S. Hoyt, D.B.. Computer Security Handbook. New York: John Wiley & Sons, 1995.1088s. ISBN 0471118540
5Scambray J., McClure S.. Windows Server 2003 (Hacking Exposed). San Francisco: McGraw-Hill Osborne Media, 2003,ISBN: 0072230614

Doporučená Literatura

1Adámek, J.: Foundations of Coding. New York, John Wiley & Sons 1991. 336 s. -ISBN 0471621870-0
2Vaněk, J. a kol.: Databázové a síťové technologie. PEF Praha, CREDIT 1999. 139 s. - ISBN 80-213-0576-2
3Scambray J., McClure S., Hacking bez tajemství: Windows 2000, Computer Press 2002, ISBN: 80-7226-781-7
4Hutt, A..E. - Bosworth, S. - Hoyt, D.B.:Computer Security Handbook. New York, John Wiley & Sons 1995.1088s.- ISBN 0471118540
5Welsh,D.: Codes and Cryptography. New York Oxford University Press 1988.257s.- ISBN 0198532873
6Stallings, W.: Network and Internetwork Security. Prentice Hall 1995.480s. - ISBN 0024154830
7A. Taylor, B. Buege, R. Layman:Hacking bez tajemství: Java a J2EE, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-868-6