ENE11Z

EU a hospodářská politika EU

KETGarant předmětu: Ing. Nicole Lukášková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Makroekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními teoretickými přístupy k integračním procesům, formami integračních seskupení, vývojem EHS a jeho přeměně v Evropskou unii, koncepcemi nadnárodní hospodářské politiky, podmíněností národních a nadnárodních politik a jejich jednotlivými formami, strukturální, sociální, zemědělská, monetární aj.

Kmenová literatura

1Janíček, Drdla, Rais: EU, instituce, ekonomická bezpečnostní a soc. politika, BCES, 2002
2Slabý, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, C.H. Beck, Praha, 2003
3Zahradník, P.: Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady, C.H. Beck, Praha, 2003
4Internetové zdroje: http://europa.eu.int, www.euroskop.cz, www.euractiv.cz, www.naseevropa.cz

Doporučená Literatura

1Urban, L.: Evropský vnitřní trh a příprava ČR na začlenění, Linde, 2002
2Šrein, Z.: Mechanismy hospodářské politiky EU, VŠE Praha, 2000
3Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika, C.H. Beck Praha, 2001
4Had, M., Stach, M., Urban, L.: ČESKÁ REPUBLIKA V EVROPSKÉ UNII: členství, přínosy a výzvy. Český institut pro integraci EU, Praha, 2005. (pdf formát na www.naseevropa.cz)