DERE12Y

Finanční management

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubení poznatků z podnikových financí a finančního řízení podniku a rozvoj manažerské dovednosti ve finančním řízení podniku. Výuka je založena na studiu literatury, konzultací a zpracování studie.
Obecný popis předmětu:
Předmět vychází z teoretických základů řízení podnikových procesů, se zaměřením na procesy financování a hodnocení podnikových aktivit. Přispívá k osvojení teoretických a praktických poznatků o úloze rozhodovacích a plánovacích metod ve finančním řízení podniku. Zabývá se faktory vnějšího a vnitřního prostředí podniku, které ovlivňuji možnosti efektivního využití kapitálových zdrojů. Poskytuje metodologické poznatky a postupy k využití řídících nástrojů.

Kmenová literatura

1Brealey, R.A.,Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
2Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
3Copeland T., Koller T., Murrin J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, Praha 1991
4Daigne, J.: Ozdravná opatření v podniku. HZ Praha, Praha, 1966
5Fotr J.,: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha, 1992.
6Freiberg,F.: Finanční controlling, Mnagement Press, Praha 1996
7Gitman,J.L.: Principles of managerial finance, Harper Collins, New York, 1991.
8Hron, J., Tichá, I., : Strategické řízení. ČZU, Praha, 2002
9Chevalier, A., Hirsch, G.: Rizika podnikání. Victoria Publishing, Praha, 1994
10Kleinbeckel,H.: Řízení financí a likvidity, Babtext, Praha ,1993.
11Rose,P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing , Praha
12Synek, M. a Kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1992
13Sekerka, B.: Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů, PROFESS, Praha 19964
14Pivrnec,J.: Finanční management, Grada Publishing 1995
15Hisrisch,R.D., Peters.M.P.: Založení a řízení nového podniku, Victoria publishing, Praha 1996

Doporučená Literatura

1Brealey, R.A.,Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992
2Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
3Copeland T., Koller T., Murrin J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, Praha 1991
4Daigne, J.: Ozdravná opatření v podniku. HZ Praha, Praha, 1966
5Fotr J.,: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha, 1992.
6Freiberg,F.: Finanční controlling, Management Press, Praha 1996
7Gitman,J.L.: Principles of managerial finance, Harper Collins, New York, 1991.