EEE55E

Ekonomika světového hospodářství-VSRR

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy. Základní formu
výuky tvoří přednášky a semináře. Je využito bibliografických databází, tematických videozáznamů (semináře), apod.

Kmenová literatura

1Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika, ETC Publishing, Praha 1997
2Siebert H.: Weltwirtschaft, Lucius Vlg., UTB, Stuttgart 1997
3Svatoš M. et al.: Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration with the EU, (ČZU v Praze, SPZ v Nitře), Praha 1999
4Altvater E., Mahnkopf B.: Grenzen der Globalisierung, W. Dampfboot, Münster 1999
5Jahrmann F.U.: Aussenhandel, Kiekl Vlg. Ludwigshafen 1995
6Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
7World Bank Atlas, World Bank, Washington
8Demographic Yearbook, UN
9Dokumenty UN, OECD, EU, WB, MF, WTO (elektronické databáze)

Doporučená Literatura

1Boháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Prague, 2003
2Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, ČZU-PEF, Praha, 2010
3Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
4Jonáš J.: Světová ekonomika na přelomu tisíciletí, Management Press, Praha 2000
5Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.
6Statistical Yearbook, UN
7World Development Indicators (Year), The World Bank, Washington (Year)