ELD03Z

Communication en Francais I - EAD - A 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 40
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Francouzština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat schopnost domluvit se francouzsky v základních situacích a diplomatickém styku. Důraz je kladen na zvládnutí vlastního ústního projevu ve francouzštině.

Kmenová literatura

1Riehl,L.,Signet,M.,Amiot,M.2008:Objectif Diplomatie,Le Francais des relations européennes et internationales,Hachette
2Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. ČZU, Praha

Doporučená Literatura

1Riehl,L.,Signet,M.,Amiot,M.2008:Objectif Diplomatie,Le Francais des relations européennes et internationales,Hachette
2Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S.: Francouzské odborné texty. ČZU Praha, 2000