ERE67E

Globální marketing PaA

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Marketing
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mezinárodního marketingu. Předmět zdůrazňuje ty specifické rysy globálního marketingu, které jsou zodpovědné za úspěch na globálních trzích.

Kmenová literatura

1Kotler, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
2Kotler, P.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha 1999
3Machková, H.: Mezinárodní marketing. VŠE, Praha 1998
4Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
5Johansson, K.J.: Global Marketing. McGraw-Hill. USA 2000
6Ball. A. D. McCulloch H. W. International Business. McGraw-Hill. USA 1999

Doporučená Literatura

1Kotler, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
2Kotler, P.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha 1999
3Machková, H.: Mezinárodní marketing. VŠE, Praha 1998
4Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
5Johansson, K.J.: Global Marketing. McGraw-Hill. USA 2000
6Ball. A. D. McCulloch H. W. International Business. McGraw-Hill. USA 1999